Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง หมู่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทร 074-750-910 fax 074-750-910  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ITA
   คำสั่ง/ประกาศ
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการเงิน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองการศึกษา
    กองสวัสดิการสังคม
   กำนันผู้ใหญ่บ้าน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 (ดู : 11) 9 พ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 (ดู : 21) 9 ต.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 (ดู : 31) 9 ก.ย. 2563
การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาท่าเทียบเรือ ท่าที่ 5 (ดู : 39) 22 ก.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ดู : 43) 9 ก.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ดู : 48) 2 มิ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (ดู : 56) 14 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู : 59) 29 เม.ย. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 69) 5 มี.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (ดู : 64) 5 ก.พ. 2563
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณท่าเทียบเรือที่ 5 - 6 หมู่ที่ 2 (ดู : 63) 3 ก.พ. 2563
การเปิดเผยราคากลาง (ดู : 64) 9 ม.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 (ดู : 66) 6 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 19 รายการ (ดู : 62) 26 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้าง (ดู : 54) 24 ธ.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (ดู : 63) 11 ธ.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (ดู : 67) 8 พ.ย. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 (ดู : 67) 4 ต.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 35) 2 ต.ค. 2562
การเปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนผิวจราจร หมู่ที่ 1 บ้านกาลันบาตู (ดู : 66) 17 ก.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (ดู : 67) 3 ก.ย. 2562
ประกาศ อบต.ตำมะลัง เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้าง (ดู : 64) 19 ส.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (ดู : 65) 6 ส.ค. 2562
ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ดู : 67) 23 ก.ค. 2562
ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ดู : 64) 23 ก.ค. 2562
สรุปลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (ดู : 66) 3 ก.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (ดู : 67) 10 มิ.ย. 2562
ประกาศ อบต.ตำมะลัง เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้าง (ดู : 69) 31 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด (ดู : 74) 21 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีต(สายกุโบร์ ถึง บ้านนางบุหลาด ลามาก) (ดู : 73) 14 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีต(จากกองทุนหมู่บ้าน ถึง บ้านบาเด็น ปูหยัง) (ดู : 74) 14 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีต(จากบ้านบัยนี ลามาก ถึง รั้วโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้) (ดู : 73) 14 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีต(บ้านนายบาราเหม จางวาง ถึง แยกบ้านนายอารีย์ เหะหมัด) (ดู : 72) 14 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีต(สามแยกร้านน้ำชานายอาราสาด จางวาง ถึงบ้านนายบาราเหม จางวาง )เสริมเหล็ก (ดู : 73) 14 พ.ค. 2562
สรุปลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 (ดู : 74) 3 พ.ค. 2562
การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงทางถนนเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกุโบร์ ถึง บ้านนางบุหลาด ลามาก) หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนาเฉลี่ยน 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 188.00 ตารางเมตร (ดู : 80) 19 เม.ย. 2562
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหวันนัน เหมปันดัน ถึง กุฏบร์บ้านตำมะลังเหนือ) หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ ผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 512.50 ตารางเมตร (ดู : 76) 19 เม.ย. 2562
การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบัยนี ลามาก ถึง รั้วโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ) หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 364.00 ตารางเมตร (ดู : 74) 19 เม.ย. 2562
การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนทางเดินทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากกองทุนหมู่บ้าน ถึง บ้านบาเด็น ปูหยัง)หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร (ดู : 72) 19 เม.ย. 2562
การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00ตารางเมตร (ดู : 74) 19 เม.ย. 2562
การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 217.50 ตารางเมตร (ดู : 74) 19 เม.ย. 2562
สรุปลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 (ดู : 86) 5 เม.ย. 2562
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายลาเอ็น นาอา) หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ ขนาดรางกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 ยาว 4.90 เมตร (ดู : 76) 26 มี.ค. 2562
การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายวาหาบ เต๊ะปูยู ถึง บ้านนายรอเชด ขุนเศษ) หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 ยาว 12.00 เมตร (ขนาดรางกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร (ดู : 73) 26 มี.ค. 2562
สรุปลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ดู : 93) 4 มี.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 (ดู : 99) 8 ก.พ. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ดู : 113) 7 ม.ค. 2562
ประกาศ อบต.ตำมะลัง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 8 รายการ (ดู : 114) 24 ธ.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (ดู : 117) 12 ธ.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (ดู : 133) 15 พ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561  เมื่อ 03 ต.ค. 2561 (ดู : 382) 3 ต.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561เมื่อ 06 ก.ย. 2561 (ดู : 757) 6 ก.ย. 2561
การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 1 ตัน เมื่อ 04 ส.ค. 2557 (ดู : 667) 4 ส.ค. 2561
การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถกู้ชีพ กู้ภัย จำนวน 1 คัน  เมื่อ 04 ส.ค. 2557 (ดู : 645) 4 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2000 ลิตร จำนวน 20 ถัง คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 04 ก.ค. 2561 (ดู : 988) 4 ก.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561  เมื่อ 02 ก.ค. 2561 (ดู : 373) 2 ก.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ..2200 สายตังโกย หมู่ที่ 1 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมื  เมื่อ 29 มิ.ย. 2561 (ดู : 448) 29 มิ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปิดคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ (ฝาคูกว้าง 0.39 เมตร ยาว 0.49 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร จำนวน 38 เมื่อ 29 มิ.ย. 2561 (ดู : 355) 29 มิ.ย. 2561
โครงการจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 20 ถัง  เมื่อ 29 มิ.ย. 2561 (ดู : 647) 29 มิ.ย. 2561
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนทางเดินเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างกำแพงโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ หมู่ที่2 บ้านตำมะลังเหนือ )  เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 (ดู : 185) 28 มิ.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
หมู่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000โทรศัพท์ : 074-750-910 โทรสาร : 074-750-910
E-mail Address : office@thammalang.go.th
Copyright © 2018. www.thammalang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs